Podatność CVE-2002-0430


Publikacja: 2002-08-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
MultiFileUploadHandler.php in the Sun Cobalt RaQ XTR administration interface allows local users to bypass authentication and overwrite arbitrary files via a symlink attack on a temporary file, followed by a request to MultiFileUpload.php.

CVSS2 => (AV:L/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.7/10
6.4/10
1.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Cobalt raq 2 
SUN -> Cobalt raq 3i 
SUN -> Cobalt raq 4 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/4252
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-03/0081.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top