Podatność CVE-2002-0489


Publikacja: 2002-08-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Linux Directory Penguin NsLookup CGI script (nslookup.pl) 1.0 allows remote attackers to execute arbitrary code via shell metacharacters in the (1) query or (2) type parameters.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Linux directory penguin -> Nslookup 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=101684215209558&w=2
http://www.iss.net/security_center/static/8601.php
http://www.securityfocus.com/bid/4353

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top