Podatność CVE-2002-0538


Publikacja: 2002-07-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
FTP proxy in Symantec Raptor Firewall 6.5.3 and Enterprise 7.0 rewrites an FTP server's "FTP PORT" responses in a way that allows remote attackers to redirect FTP data connections to arbitrary ports, a variant of the "FTP bounce" vulnerability.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Symantec -> Enterprise firewall 
Symantec -> Raptor firewall 
Symantec -> Velociraptor 
Symantec -> Gateway security 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/4522
http://www.iss.net/security_center/static/8847.php
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/security/Content/2002.04.17.html
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-04/0166.html
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-04/0224.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top