Podatność CVE-2002-0642


Publikacja: 2002-07-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The registry key containing the SQL Server service account information in Microsoft SQL Server 2000, including Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) 2000, has insecure permissions, which allows local users to gain privileges, aka "Incorrect Permission on SQL Server Service Account Registry Key."

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> MSDE 
Microsoft -> Sql server 

 Referencje:
http://www.cert.org/advisories/CA-2002-22.html
http://www.iss.net/security_center/static/9523.php
http://www.kb.cert.org/vuls/id/796313
http://www.securityfocus.com/bid/5205
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2002/ms02-034
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1025

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top