Podatność CVE-2002-0874


Publikacja: 2002-09-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Vulnerability in Interchange 4.8.6, 4.8.3, and other versions, when running in INET mode, allows remote attackers to read arbitrary files.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> Interchange 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2002/dsa-150

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top