Podatność CVE-2002-0882


Publikacja: 2002-10-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The web server for Cisco IP Phone (VoIP) models 7910, 7940, and 7960 allows remote attackers to cause a denial of service (reset) and possibly read sensitive memory via a large integer value in (1) the stream ID of the StreamingStatistics script, or (2) the port ID of the PortInformation script.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Voip phone cp-7940 
Cisco -> Voip phone cp-7910 
Cisco -> Voip phone cp-7960 
Cisco -> Skinny client control protocol software 

 Referencje:
http://online.securityfocus.com/archive/1/273673
http://www.cisco.com/warp/public/707/multiple-ip-phone-vulnerabilities-pub.shtml
http://www.iss.net/security_center/static/9142.php
http://www.iss.net/security_center/static/9143.php
http://www.securityfocus.com/bid/4794
http://www.securityfocus.com/bid/4798

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top