Podatność CVE-2002-0897


Publikacja: 2002-10-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
LocalWEB2000 2.1.0 web server allows remote attackers to bypass access restrictions for restricted files via a URL that contains the "/./" directory.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Intranet-server -> Localweb2000 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/4820
http://www.iss.net/security_center/static/9165.php
http://online.securityfocus.com/archive/1/274020
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2002-q2/0079.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top