Podatność CVE-2002-0984


Publikacja: 2002-09-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The IRC script included in Light 2.7.x before 2.7.30p5, and 2.8.x before 2.8pre10, running EPIC allows remote attackers to execute arbitrary code if the user joins a channel whose topic includes EPIC4 code.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Light -> Light 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2002/dsa-156
http://www.securityfocus.com/bid/5555
http://www.iss.net/security_center/static/9943.php
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-08/0231.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top