Podatność CVE-2002-0990


Publikacja: 2002-10-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The web proxy component in Symantec Enterprise Firewall (SEF) 6.5.2 through 7.0, Raptor Firewall 6.5 and 6.5.3, VelociRaptor, and Symantec Gateway Security allow remote attackers to cause a denial of service (connection resource exhaustion) via multiple connection requests to domains whose DNS server is unresponsive or does not exist, which generates a long timeout.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Symantec -> Enterprise firewall 
Symantec -> Raptor firewall 
Symantec -> Velociraptor 
Symantec -> Gateway security 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=103463869503124&w=2
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/security/Content/2002.10.11.html
http://www.iss.net/security_center/static/10364.php
http://www.securityfocus.com/bid/5958

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top