Podatność CVE-2002-1046


Publikacja: 2002-10-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Dynamic VPN Configuration Protocol service (DVCP) in Watchguard Firebox firmware 5.x.x allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a malformed packet containing tab characters to TCP port 4110.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Watchguard -> Firebox 
Watchguard -> Soho firewall 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5186
http://www.iss.net/security_center/static/9509.php
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2002-q3/0012.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top