Podatność CVE-2002-1060


Publikacja: 2002-10-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Blue Coat Systems (formerly CacheFlow) CacheOS on Client Accelerator 4.1.06, Security Gateway 2.1.02, and Server Accelerator 4.1.06 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a URL to a nonexistent hostname that includes the HTML, which is inserted into the resulting error page.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Bluecoat -> Cacheos 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5305
http://www.iss.net/security_center/static/9674.php
http://www.securityfocus.com/bid/5608
http://download.cacheflow.com/release/CA/4.1.00-docs/CACacheOS41fixes.htm
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-07/0283.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top