Podatność CVE-2002-1078


Publikacja: 2002-10-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Abyss Web Server 1.0.3 allows remote attackers to list directory contents via an HTTP GET request that ends in a large number of / (slash) characters.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Aprelium technologies -> Abyss web server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5345
http://www.iss.net/security_center/static/9721.php
http://online.securityfocus.com/archive/1/284904
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2002-q3/0043.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top