Podatność CVE-2002-1154


Publikacja: 2002-10-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
anlgform.pl in Analog before 5.23 does not restrict access to the PROGRESSFREQ progress update command, which allows remote attackers to cause a denial of service (disk consumption) by using the command to report updates more frequently and fill the web server error log.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Stephen turner -> Analog 

 Referencje:
http://www.iss.net/security_center/static/10344.php
http://www.analog.cx/security5.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2002-059.html
http://www.osvdb.org/3779

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top