Podatność CVE-2002-1361


Publikacja: 2002-12-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
overflow.cgi CGI script in Sun Cobalt RaQ 4 with the SHP (Security Hardening Patch) installed allows remote attackers to execute arbitrary code via a POST request with shell metacharacters in the email parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Cobalt raq 4 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=103912513522807&w=2
http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/retrieve.pl?doc=fsalert/49377
http://www.cert.org/advisories/CA-2002-35.html
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/n-025.shtml
http://www.kb.cert.org/vuls/id/810921
http://www.securityfocus.com/bid/6326
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/10776

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top