Podatność CVE-2002-1376


Publikacja: 2002-12-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
libmysqlclient client library in MySQL 3.x to 3.23.54, and 4.x to 4.0.6, does not properly verify length fields for certain responses in the (1) read_rows or (2) read_one_row routines, which allows remote attackers to cause a denial of service and possibly execute arbitrary code.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Symantec veritas -> Netbackup advanced reporter 
Symantec veritas -> Netbackup global data manager 
Oracle -> Mysql 
Mysql -> Mysql 

 Referencje:
http://distro.conectiva.com.br/atualizacoes/?id=a&anuncio=000555
http://marc.info/?l=bugtraq&m=103971644013961&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=104004857201968&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=104005886114500&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=104033188706000&w=2
http://security.e-matters.de/advisories/042002.html
http://www.debian.org/security/2002/dsa-212
http://www.linuxsecurity.com/advisories/engarde_advisory-2660.html
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2002:087
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2002-288.html
http://www.securityfocus.com/bid/6370
http://www.securityfocus.com/bid/6374
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/10849
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/10850

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top