Podatność CVE-2002-1408


Publikacja: 2003-04-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability or vulnerabilities in HP OpenView EMANATE 14.2 snmpModules allow the SNMP read-write community name to be exposed, related to (1) "'read-only' community access," and/or (2) an easily guessable community name.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
HP -> Openview emanate snmp agent 
HP -> VVOS 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5428
http://www.iss.net/security_center/static/9814.php
http://online.securityfocus.com/advisories/4360

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top