Podatność CVE-2002-1432


Publikacja: 2003-04-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
MidiCart stores the midicart.mdb database file under the Web document root, which allows remote attackers to steal sensitive information by directly requesting the database.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Coxco support -> A-cart 
Coxco support -> Metacart 
Coxco support -> Midicart asp 
Coxco support -> Midicart asp maxi 
Coxco support -> Midicart asp plus 
Coxco support -> Salescart-pro 
Coxco support -> Salescart-std 

 Referencje:
http://www.iss.net/security_center/static/9816.php
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-08/0074.html
http://www.securityfocus.com/bid/5438

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top