Podatność CVE-2002-1450


Publikacja: 2002-07-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
IBM UniVerse with UV/ODBC allows attackers to cause a denial of service (client crash or server CPU consumption) via a query with an invalid link between tables, possibly via a buffer overflow.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> U2 universe 

 Referencje:
http://www.iss.net/security_center/static/9736.php
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-07/0442.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top