Podatność CVE-2002-1620


Publikacja: 2002-04-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in IBM AIX Parallel Systems Support Programs (PSSP) 3.1.1, 3.2, and 3.4 allows remote attackers to read arbitrary files from a file collection.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Aix parallel systems support programs 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/640827
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/10671

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top