Podatność CVE-2002-1721


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Off-by-one error in alterMIME 0.1.10 and 0.1.11 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via an x-header that causes snprintf overwrite the FFGET_FILE variable with a (null) byte.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Paul l daniels -> Altermime 

 Referencje:
http://www.pldaniels.com/altermime/CHANGELOG
http://www.securityfocus.com/bid/4650
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/8992

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top