Podatność CVE-2002-1727


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting vulnerability (XSS) in (1) as_web.exe and (2) as_web4.exe in askSam Web Publisher 1 and 4 allows remote attackers to execute arbitrary script as other users via a URL.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Asksam systems -> Asksam web publisher 

 Referencje:
http://www.ifrance.com/kitetoua/tuto/5holes4.txt
http://www.securityfocus.com/bid/4670
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/9003

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top