Podatność CVE-2002-1793


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
HTTP Server mod_ssl module running on HP-UX 11.04 with Virtualvault OS (VVOS) 4.5 through 4.6 closes the connection when the Apache server times out during an SSL request, which may allow attackers to cause a denial of service.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
HP -> Virtualvault 
HP -> VVOS 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5791
http://www.iss.net/security_center/static/10206.php
http://online.securityfocus.com/advisories/4502

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top