Podatność CVE-2002-1798


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
MidiCart PHP, PHP Plus, and PHP Maxi allows remote attackers to (1) upload arbitrary php files via a direct request to admin/upload.php or (2) access sensitive information via a direct request to admin/credit_card_info.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Coxco support -> Midicart php 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5855
http://www.securityfocus.com/bid/5851
http://www.iss.net/security_center/static/10306.php
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-10/0016.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top