Podatność CVE-2002-1817


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in Veritas Cluster Server (VCS) 1.2 for WindowsNT, Cluster Server 1.3.0 for Solaris, and Cluster Server 1.3.1 for HP-UX allows attackers to gain privileges via unknown attack vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Symantec veritas -> Cluster server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5688
http://www.iss.net/security_center/static/10082.php
http://seer.support.veritas.com/docs/238143.htm
http://securitytracker.com/id?1005204

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top