Podatność CVE-2002-1918


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Microsoft Active Data Objects (ADO) in Microsoft MDAC 2.5 through 2.7 allows remote attackers to have unknown impact with unknown attack vectors. NOTE: due to the lack of details available regarding this issue, perhaps it should be REJECTED.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Data access components 

 Referencje:
http://www.nextgenss.com/vna/ms-ado.txt
http://www.securityfocus.com/bid/4849
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/10186

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top