Podatność CVE-2002-1974


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The FTP service in Zaurus PDAs SL-5000D and SL-5500 does not require authentication, which allows remote attackers to access the file system as root.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Sharp -> Zaurus 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5200
http://www.iss.net/security_center/static/9534.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top