Podatność CVE-2002-1975


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Sharp Zaurus PDA SL-5000D and SL-5500 uses a salt of "A0" to encrypt the screen-locking password as stored in the Security.conf file, which makes it easier for local users to guess the password via brute force methods.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Sharp -> Zaurus 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5201
http://www.iss.net/security_center/static/9535.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top