Podatność CVE-2002-1999


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
HP Praesidium Webproxy 1.0 running on HP-UX 11.04 VVOS could allow remote attackers to cause Webproxy to forward requests to the internal network via crafted HTTP requests.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
HP -> Praesidium webproxy 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/4342
http://www.iss.net/security_center/static/8606.php
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/m-061.shtml
http://archives.neohapsis.com/archives/hp/2002-q1/0092.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top