Podatność CVE-2002-2000


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
ACMS 4.3 and 4.4 in OpenVMS Alpha 7.2 and 7.3 does not properly use process privileges, which allows attackers to access data.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Compaq -> ACMS 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/4184
http://www.iss.net/security_center/static/8306.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top