Podatność CVE-2002-2004


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
portmapper in Compaq Tru64 4.0G and 5.0A allows remote attackers to cause a denial of service via a flood of packets.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Compaq -> Tru64 


Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top