Podatność CVE-2002-2234


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
NetScreen ScreenOS before 4.0.1 allows remote attackers to bypass the Malicious-URL blocking feature by splitting the URL into fragmented IP requests.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Netscreen -> Screenos 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/6245
http://www.iss.net/security_center/static/10699.php
http://www.derkeiler.com/Mailing-Lists/securityfocus/bugtraq/2002-11/0347.html
http://www.derkeiler.com/Mailing-Lists/securityfocus/bugtraq/2002-11/0338.html
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2002-q4/0094.html
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2002-q4/0093.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top