Podatność CVE-2002-2445


Publikacja: 2015-08-04

Opis:
GE Healthcare Millennium MG, NC, and MyoSIGHT has a default password of (1) root.genie for the root user, (2) "service." for the service user, (3) admin.genie for the admin user, (4) reboot for the reboot user, and (5) shutdown for the shutdown user, which has unspecified impact and attack vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Gehealthcare -> Millennium mg 
Gehealthcare -> Millennium myosight 
Gehealthcare -> Millennium nc 
GE -> Healtcare millennium mg firmware 
GE -> Healtcare millennium myosight firmware 
GE -> Healtcare millennium nc firmware 
GE -> Healthcare millennium mg firmware 
GE -> Healthcare millennium myosight firmware 
GE -> Healthcare millennium nc firmware 

 Referencje:
https://twitter.com/digitalbond/status/619250429751222277
http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2015/07/10/vulnerable-breasts/
http://apps.gehealthcare.com/servlet/ClientServlet/2354459-100.pdf?REQ=RAA&DIRECTION=2354459-100&FILENAME=2354459-100.pdf&FILEREV=4&DOCREV_ORG=4
http://apps.gehealthcare.com/servlet/ClientServlet/2338955-100.pdf?REQ=RAA&DIRECTION=2338955-100&FILENAME=2338955-100.pdf&FILEREV=1&DOCREV_ORG=1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top