Podatność CVE-2003-0001


Publikacja: 2003-01-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple ethernet Network Interface Card (NIC) device drivers do not pad frames with null bytes, which allows remote attackers to obtain information from previous packets or kernel memory by using malformed packets, as demonstrated by Etherleak.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Cisco ASA Ethernet Information Leak
prdelka
11.06.2013

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Netbsd -> Netbsd 
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 2000 terminal services 
Linux -> Linux kernel 
Freebsd -> Freebsd 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2003-q1/0016.html
http://marc.info/?l=bugtraq&m=104222046632243&w=2
http://www.atstake.com/research/advisories/2003/a010603-1.txt
http://www.atstake.com/research/advisories/2003/atstake_etherleak_report.pdf
http://www.kb.cert.org/vuls/id/412115
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2015-1972971.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2003-025.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2003-088.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/305335/30/26420/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/307564/30/26270/threaded
http://www.securitytracker.com/id/1031583
http://www.securitytracker.com/id/1040185
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A2665

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top