Podatność CVE-2003-0209


Publikacja: 2003-05-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Integer overflow in the TCP stream reassembly module (stream4) for Snort 2.0 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary code via large sequence numbers in packets, which enable a heap-based buffer overflow.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Sourcefire -> Snort 
Smoothwall -> Smoothwall 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105043563016235&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105103586927007&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105111217731583&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105154530427824&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105172790914107&w=2
http://www.cert.org/advisories/CA-2003-13.html
http://www.coresecurity.com/common/showdoc.php?idx=313&idxseccion=10
http://www.debian.org/security/2003/dsa-297
http://www.kb.cert.org/vuls/id/139129
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2003:052
http://www.securityfocus.com/bid/7178

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top