Podatność CVE-2003-0231


Publikacja: 2003-08-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft SQL Server 7, 2000, and MSDE allows local or remote authenticated users to cause a denial of service (crash or hang) via a long request to a named pipe.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Data engine 
Microsoft -> Sql server 

 Referencje:
http://www.atstake.com/research/advisories/2003/a072303-2.txt
http://www.kb.cert.org/vuls/id/918652
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2003/ms03-031
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A299

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top