Podatność CVE-2003-0336


Publikacja: 2003-05-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Qualcomm Eudora 5.2.1 allows remote attackers to read arbitrary files via an email message with a carriage return (CR) character in a spoofed "Attachment Converted:" string, which is not properly handled by Eudora.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Qualcomm -> Eudora 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105362278914731&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top