Podatność CVE-2003-0376


Publikacja: 2003-06-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Eudora 5.2.1 allows remote attackers to cause a denial of service (crash and failed restart) and possibly execute arbitrary code via an Attachment Converted argument with a large number of . (dot) characters.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Qualcomm -> Eudora 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105370625529452&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top