Podatność CVE-2003-0380


Publikacja: 2003-07-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in atftp daemon (atftpd) 0.6.1 and earlier, and possibly later versions, allows remote attackers to cause a denial of service (crash) and possibly execute arbitrary code via a long filename.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Atftpd -> Atftpd 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2003/dsa-314
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2003-06/0056.html
http://www.securityfocus.com/archive/82/323886/2003-06-02/2003-06-08/0

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top