Podatność CVE-2003-0389


Publikacja: 2003-07-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the secure redirect function of RSA ACE/Agent 5.0 for Windows, and 5.x for Web, allows remote attackers to insert arbitrary web script and possibly cause users to enter a passphrase via a GET request containing the script.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
RSA -> Ace agent 

 Referencje:
http://www.rapid7.com/advisories/R7-0014.html
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2003-q2/0112.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top