Podatność CVE-2003-0395


Publikacja: 2003-07-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Ultimate PHP Board (UPB) 1.9 allows remote attackers to execute arbitrary PHP code with UPB administrator privileges via an HTTP request containing the code in the User-Agent header, which is executed when the administrator executes admin_iplog.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Php outburst -> Ultimate php board upb 

 Referencje:
http://f0kp.iplus.ru/bz/024.en.txt
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105379741528925&w=2

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top