Podatność CVE-2003-0412


Publikacja: 2003-06-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Sun ONE Application Server 7.0 for Windows 2000/XP does not log the complete URI of a long HTTP request, which could allow remote attackers to hide malicious activities.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> One application server 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105409846029475&w=2
http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/retrieve.pl?doc=fsalert%2F55221&zone_32=category%3Asecurity
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-77-1000610.1-1
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/n-103.shtml
http://www.securityfocus.com/bid/7711
http://www.spidynamics.com/sunone_alert.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top