Podatność CVE-2003-0724


Publikacja: 2003-10-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
ssh on HP Tru64 UNIX 5.1B and 5.1A does not properly handle RSA signatures when digital certificates and RSA keys are used, which could allow local and remote attackers to gain privileges.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Compaq -> Tru64 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/8492
http://www.securityfocus.com/advisories/5736

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top