Podatność CVE-2003-0914


Publikacja: 2003-12-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
ISC BIND 8.3.x before 8.3.7, and 8.4.x before 8.4.3, allows remote attackers to poison the cache via a malicious name server that returns negative responses with a large TTL (time-to-live) value.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> Solaris 
SUN -> Sunos 
SCO -> Unixware 
NIXU -> Namesurfer 
Netbsd -> Netbsd 
ISC -> BIND 
IBM -> AIX 
HP -> Hp-ux 
Freebsd -> Freebsd 
Compaq -> Tru64 

 Referencje:
ftp://ftp.sco.com/pub/updates/OpenLinux/3.1.1/Server/CSSA-2004-003.0/CSSA-2004-003.0.txt
ftp://ftp.sco.com/pub/updates/UnixWare/CSSA-2003-SCO.33/CSSA-2003-SCO.33.txt
http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/retrieve.pl?doc=fsalert/57434
http://www.debian.org/security/2004/dsa-409
http://www.kb.cert.org/vuls/id/734644
http://www.trustix.org/errata/misc/2003/TSL-2003-0044-bind.asc.txt
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A2011

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top