Podatność CVE-2003-0974


Publikacja: 2003-12-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Applied Watch Command Center allows remote attackers to conduct unauthorized activities without authentication, such as (1) add new users to a console, as demonstrated using appliedsnatch.c, or (2) add spurious IDS rules to sensors, as demonstrated using addrule.c.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Applied watch technologies -> Applied watch command center 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107004362416252&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107005523025918&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107031196324376&w=2
http://www.bugtraq.org/advisories/_BSSADV-0000.txt
http://www.securityfocus.com/bid/9124

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top