Podatność CVE-2003-0994


Publikacja: 2004-02-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The GUI functionality for an interactive session in Symantec LiveUpdate 1.70.x through 1.90.x, as used in Norton Internet Security 2001 through 2004, SystemWorks 2001 through 2004, and AntiVirus and Norton AntiVirus Pro 2001 through 2004, AntiVirus for Handhelds v3.0, allows local users to gain SYSTEM privileges.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Symantec -> Norton antivirus 
Symantec -> Norton internet security 
Symantec -> Norton system works 
Symantec -> Windows liveupdate 

 Referencje:
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2004-January/015510.html
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107393473928245&w=2
http://www.secnetops.biz/research/SRT2004-01-09-1022.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top