Podatność CVE-2003-1338


Publikacja: 2003-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
CRLF injection vulnerability in Aprelium Abyss Web Server 1.1.2 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary HTTP headers and possibly conduct HTTP Response Splitting attacks via CRLF sequences in the Location header.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Aprelium technologies -> Abyss web server 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2003-06/0235.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top