Podatność CVE-2003-1389


Publikacja: 2003-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
RTS CryptoBuddy 1.2 and earlier truncates long passphrases without warning the user, which may make it easier to conduct certain brute force guessing attacks.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Research triangle software -> Cryptobuddy 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/311176
http://www.securityfocus.com/bid/6815
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/11294

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top