Podatność CVE-2003-1434


Publikacja: 2003-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
login_ldap 3.1 and 3.2 allows remote attackers to initiate unauthenticated bind requests if (1) bind_anon_dn is on, which allows a bind with no password provided, (2) bind_anon_cred is on, which allows a bind with no DN, or (3) bind_anon is on, which allows a bind with no DN or password.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Pete werner -> Login ldap 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2003-02/0244.html
http://www.securityfocus.com/bid/6903
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/11374

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top