Podatność CVE-2003-1516


Publikacja: 2003-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The org.apache.xalan.processor.XSLProcessorVersion class in Java Plug-in 1.4.2_01 allows signed and unsigned applets to share variables, which violates the Java security model and could allow remote attackers to read or write data belonging to a signed applet.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Java plug-in 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/8857
http://www.securityfocus.com/archive/1/341815

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top