Podatność CVE-2003-1572


Publikacja: 2009-06-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Sun Java Media Framework (JMF) 2.1.1 through 2.1.1c allows unsigned applets to cause a denial of service (JVM crash) and read or write unauthorized memory locations via the ReadEnv class, as demonstrated by reading environment variables using modified .data and .size fields.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> JMF 

 Referencje:
http://www.illegalaccess.org/java/jmf.php
http://securitytracker.com/id?1006777
http://archive.cert.uni-stuttgart.de/bugtraq/2003/06/msg00219.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top